تگ استار

درباره ما

با افزایش دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت و رونق گرفتن شبکه‌های اجتماعی، فرمت‌های جدیدی از تبلیغات در فضای دیجیتال شکل گرفته و برندها از آن استقبال می‌کنند که یکی از آنها تبلیغ با افراد- رسانه‌های پرنفوذ در جامعه است که با گسترش شبکه‌های مختلف در این سال‌ها، شکل قدیمی آن کاملا مدرن شد. تبلیغ‌ با ستاره ها یا رسانه‌های پرمخاطب همیشه این چالش را برای برندها داشته است که چطور می‌توانیم بهترین ستاره یا رسانه را انتخاب کنیم؟ چگونه موفقیت کمپین خود را اندازه گیری کنیم و با نرخی کاملا معقول تبلیغ‌ها را انجام دهیم و سوال‌هایی از این دست.

تگ استار با هدف رفع این نیازها و پاسخگویی به این سوال‌ها در پاییز ۱۳۹۶ تهران به عنوان اولین پلتفرم اختصاصی ستار‌ه‌ها متولد شد. پلتفرمی که می‌خواهد فضای خالی بین ستاره ها و برندها را پر کند و به هر دو طرف کمک کند که بهترین تجربه تبلیغی را در هر کمپین داشته باشند.

اینکه ما چطور می‌توانیم این فضای خالی را پر کنیم، در مکانیزم کاری تگ استار مشخص است و با مطالعه ویژگی‌های تگ استار برای برندها و ستاره ها می‌توان پی برد که این پلتفرم چگونه می‌خواهد اتفاقی نو را در صنعت تبلیغات رقم بزند.